ยำลิ้นเบิร์น

ยำลิ้นเบิร์น

ที่ร้านยำลิ้นเบิร์น ลุกค้า ของเรา ซึ่งยำ มี ไข่แดงเค็ ของ เรา อยู่ใน ส่วนผสมของเมนุ ยำลิ้นเบิร์น นี้ด้วย